Garancijski pogoji

GARANCIJSKI POGOJI POPRAVIL

Račun velja kot garancijski list.

Garancijski rok prične teči z dnem nakupa/popravila. Garancijski rok je 3 (tri) mesece.

Garancija se ne prizna v naslednjih primerih:
• če kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo izdelka,
• če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom,
• če je v izdelek posegla druga oseba, katere poseg ni bil odobren iz strani podjetja iFix
• če je prišlo do okvare, zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, itd.),
• če je prišlo do okvare, zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala
(npr. polnilci neuradnega proizvajalca),
• če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka,
• če je napaka nastala zaradi uporabe v neprimernem prostoru
(npr. vlaga, prah, vročina, mraz, itd.),
• če je prišlo do okvare, zaradi prenapetosti,
• če je bil izdelek nepravilno vzdrževan,

Za neupravičene reklamacijske zahtevke zaračunavamo storitev po veljavnem ceniku.

Za uveljavljanje garancije je potrebno dostaviti reklamacijski zapisnik z opisom napake
in okolja,   v katerem je bila naprava uporabljana ter kopijo računa.
Obvezno je potrebno predložiti vsaj en dokument (dobavnica, račun), s katerega je
razviden datum nakupa/popravila naprave.

V nobenem primeru ne odgvarjamo za izgubo podatkov, ali kakršno koli škodo nastalo med popravilom naprave.
Nismo pooblaščeni serviser, zaradi tega poseg v napravo iz naše strani lahko povzroči prenehanje trajanja garancijskega roka, v kolikor za dotično napravo ta še velja.
Uporaba naših storitev je v celoti odgovornosot uporabnika.
Uporabnik se strinja, da bo sam predhodno poskrbel za potrebne varnostne kopije vseh podatkov, ki so na napravi. Če varnostno kopijo naredimo mi, se obračuna po veljavnem ceniku.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na:
telefonu 041- 360-989 ali na naslovu elektronske pošti info@ifix.si

 

 iFix, popravilo telefonov in tabličnih računalnikov, Jan Pečenko s.p.
Jurčičeva ulica 9
2000 Maribor
33961352